Ubytování, stravování a pronájem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Ubytování, stravování a pronájem zadávané zadavatelem MEDIA MARKETING SERVICES a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Ubytování, stravování a pronájem

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zajištění školících prostor, ubytování a stravování pro účastníky grantového projektu OP LZZ „Vzděláváme se pro naši budoucnost“, a to v průběhu školících dnů, jejichž povaha je popsána v zadávací dokumentaci.

Externí odkaz na bližší informace

www.mms.cz, www.esfcr.cz

Poznámka

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 21.8.2013 v 16:00 ve Velké zasedací místnosti v sídle společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s., na adrese Koperníkova 6/794, Praha 2, 120 00.
Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek či zástupci takovýchto uchazečů. Za jednoho uchazeče se smí zúčastnit maximálně jedna osoba. Tato osoba musí být vybavena originálem dokladu prokazujícím jeho oprávnění jednat jménem či za uchazeče.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči a osoby jednající jejich jménem či za ně svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Za tímto účelem bude kontrolována totožnost těchto osob.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Středočeský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

927 700,- bez DPH (1 096 351,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

21. 8. 2013, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lenka Švančarová

Kontaktní e-mail: dotazy@mms.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Ubytování, stravování a pronájem.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Ubytování, stravování a pronájem zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
QUIET HOME AGENCY s.r.o. (26742241) Dodavatel 849 825,- Kč vč. DPH
717 777,- Kč bez DPH
Valero s.r.o. (28291565) Uchazeč 939 980,50 Kč vč. DPH
795 070,- Kč bez DPH
UNNI Trading, s.r.o. (27802221) Uchazeč 1 073 674,- Kč vč. DPH
908 650,- Kč bez DPH
POL EKO s.r.o. (26854082) Uchazeč 928 812,- Kč vč. DPH
784 295,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap