Dodávka IT vybavení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka IT vybavení zadávané zadavatelem MD LET s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MD LET s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka IT vybavení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem realizace veřejné zakázky je dodávka IT vybavení.
Zadavatel požaduje dodat server, tiskárny s příslušenstvím, plotter na formáty A0, kancelářské a pracovní stanice a prezentační techniku zahrnující notebook a iPad.
Důležitou součástí dodávky je i přesun všechn stávajících aplikací a dat ze současného hardware na nově dodávaný hardware a také instalační a konfigurační práce spojené s předmětem plnění.
Kompletní realizaci předmětu zakázky v provozovně zadavatele je z provozních důvodů bezpodmínečně nutné uskutečnit maximálně v rozsahu dvou po sobě jdoucích dnů pracovního volna (sobota, neděle). Termín konečné realizace předmětu zakázky bude písemně stanoven na návrh dodavatele po odsouhlasení zadavatelem veřejné zakázky, dodavatel navrhne termín konečné realizace nejméně 2 týdny před navrhovaným termínem realizace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

48800000-6

Místo plnění veřejné zakázky

MD LET s.r.o., Školní 518, 679 32 Svitávka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 219 093,- bez DPH (1 462 912,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 169 980,- bez DPH (1 403 976,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 169 980,- bez DPH (1 403 976,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 6. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 6. 2012

Lhůta pro podání nabídek

30. 7. 2012, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka IT vybavení.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka IT vybavení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AutoCont CZ a.s. (47676795) Dodavatel 1 403 976,- Kč vč. DPH
1 169 980,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap