Elektromobilita MATUŠ TRADE s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Elektromobilita MATUŠ TRADE s.r.o. zadávané zadavatelem MATUŠ TRADE s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MATUŠ TRADE s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Elektromobilita MATUŠ TRADE s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového elektromobilu (v kategorii osobní vůz M1) a jedné neveřejné dobíjecí stanice. Jedná se o výběrové řízení s dílčím plněním na dodávky.

Předmět výběrového řízení je členěn na dvě dílčí plnění, která tvoří samostatné celky:
A. Pořízení elektromobilu,
B. Pořízení neveřejné dobíjecí stanice.

Uchazeč se může účastnit jednoho ze dvou plnění, případně obou plnění zároveň. Každé dílčí plnění bude hodnoceno samostatně.

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144900-7

Místo plnění veřejné zakázky

Veřovice 624, 742 73, Veřovice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 612 198,- bez DPH (1 950 759,58 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

10. 4. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Monika Mrlinová

Kontaktní e-mail: mrlinova@avefinance.cz

Kontaktní telefon: +420 604 380 062

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Elektromobilita MATUŠ TRADE s.r.o..

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap