Rozšíření kapacity MŠ TEDDY BEAR s.r.o.“ - stavební práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření kapacity MŠ TEDDY BEAR s.r.o.“ - stavební práce zadávané zadavatelem MATEŘSKÁ ŠKOLA TEDDY BEAR s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MATEŘSKÁ ŠKOLA TEDDY BEAR s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření kapacity MŠ TEDDY BEAR s.r.o.“ - stavební práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby - nové mateřské školky, která je výsledkem stavebních a montážních prací, podle projektové dokumentace vypracované společností STEMIO a.s., Praha 1 – Nové Město, Lazarská 1718/3, PSČ 110 00 a výkazu výměr, která je součástí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Jedná se o novou stavbu s přípojkami inženýrských sítí, vsakovací šachtou dešťových vod a novým přístupovým chodníkem na komunikaci v katastru obce Vsetín, k.ú. 786764, na parcele č. 6623, 6618, 6616, 6615 a 6614. Dispozičně se v novostavbě MŠ bude nacházet závětří, chodba, kancelář, šatna, WC, kuchyň, umývárna /WC a herna. Mateřská školka je postavena ze 7 velkoformátových mobilních modulů. Tyto moduly umožňují vytvořit velký otevřený prostor o zastavěné ploše 234,6 m2. Celková výška budovy je uvažována dle modulu + 3.455 m.

Poznámka

Veřejná zakázka je realizována v rámci Výzvy číslo: 15., Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program, Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-004075

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

ZR-STAV-001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000 - 7; 45100000 - 8

Místo plnění veřejné zakázky

Katastr obce Vsetín, k.ú. 786764, parcela č. 6623, 6618, 6616, 6615 a 6614

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 998 894,06 bez DPH (9 678 661,81 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 680 000,- bez DPH (9 292 800,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

7 680 000,- bez DPH (9 292 800,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 3. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MATEŘSKÁ ŠKOLA TEDDY BEAR s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Olga Gabsi

Kontaktní e-mail: olsons@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 604 509 824

Kontaktní datová schránka: bd4dp5x

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření kapacity MŠ TEDDY BEAR s.r.o.“ - stavební práce.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozšíření kapacity MŠ TEDDY BEAR s.r.o.“ - stavební práce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KOMA MODULAR s.r.o. (46966170) Dodavatel 9 292 800,- Kč vč. DPH
7 680 000,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozšíření kapacity MŠ TEDDY BEAR s.r.o.“ - stavební práce zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
JASY Vsetín s.r.o. (25860852)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap