Smlouva o dílo

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Výměna rozvodů elektroinstalace v MŠ Podsaďáček - I. etapa zadávané zadavatelem Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Smlouva o dílo

Popis informace či souboru

Předmětem Díla jsou stavební práce spočívající ve výměně části rozvodů elektroinstalace v suterénu MŠ Podsaďáček V Praze 12, dle výkazu výměr (příloha č. 1) a projektové dokumentace (příloha č. 2) této smlouvy jako její nedílná součást.

Datum uveřejnění

30. 6. 2016

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap