Nákup technologie jatek včetně prodejny

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup technologie jatek včetně prodejny zadávané zadavatelem Marie Holíková. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Marie Holíková

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup technologie jatek včetně prodejny

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup technologie pro porážku, zpracování a prodej masa. Po skončení realizace projektu budou výsledky projektu (nová technologie jatek) využívány při zpracování masa, výrobě masných výrobků a prodeji ze dvora.
Zakázka je rozdělena na dvě části:
1) Technologie pro zpracování produktů a úpravu, balení a značením výrobků
2) Vybavení prodejny

Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro jednu část, nebo pro všechny části zakázky. Nabídka musí být podána pro každou část samostatně. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny v každé části zakázky samostatně.

Externí odkaz na bližší informace

Dr. Svěráka

Poznámka

Jedná se o zakázku tzv. vyšší hodnoty na dodávky zadávané dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, verze 5, červenec 2019, platné a účinné pro zakázky v rámci příjmu žádostí
PRV (dále jen „Pravidla“). Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží, a i veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon nebo ZZVZ“). Zákon je použit pouze subsidiárně v případě, kdy Pravidla potřebnou problematiku neupravují a zadavatel to výslovně stanoví v zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 1. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 1. 2023

Lhůta pro podání nabídek

20. 2. 2023, 00:00:09 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: WebSport & Consulting service s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Budiš

Kontaktní e-mail: info@wscs.cz

Kontaktní telefon: 775337535

Kontaktní datová schránka: nqq2s6s

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup technologie jatek včetně prodejny.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap