POŘÍZENÍ HW a SW VYBAVENÍ_2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce POŘÍZENÍ HW a SW VYBAVENÍ_2 zadávané zadavatelem LUXART, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LUXART, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

POŘÍZENÍ HW a SW VYBAVENÍ_2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání HW a SW vybavení pro pracoviště zadavatele v tomto složení:
1. Server 1 ks
2. PC stanice 6 ks
3. Notebook 6 ks
4. Hlasová technologie s mobilním propojením 1 ks
5. Licence MS Visual Studio Enterprise - vývojový nástroj pro programování 1 ks
6. Firebird Development Studio "Team" pack - case nástroj na tvorbu architektury databáze 5 ks
7. IBExpert – nástroj na správu databází 5 ks

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Gajdošova 7, 615 00 Brno, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 415 000,- bez DPH (1 712 150,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

24. 9. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: LUXART, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Josef Kocian

Kontaktní e-mail: info@luxart.cz

Kontaktní telefon: +420603287924

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce POŘÍZENÍ HW a SW VYBAVENÍ_2.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap