Analytická verifikace fyziologické adaptace rostlin

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Analytická verifikace fyziologické adaptace rostlin zadávané zadavatelem LUXART, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LUXART, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Analytická verifikace fyziologické adaptace rostlin

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je analytická verifikace fyziologické adaptace rostlin pro specifickou oblast optických systémů určených k nezávislému pěstování zeleniny se zvýšeným obsahem vitamínů a antioxidantů.

Dodávky budou rozloženy do období 1.03.2020 až 30.06.2022 takto:

01.03.2020–31.08.2020
- Spolupráce na výběru zdrojů EMG
- Součinnost při stanovení postupů měření a analýz - konzultace s potenciálními uživateli, zohlednění parametrů podstatných pro reálnou výrobu. Součástí bude i návrh typů substrátů, příprava k ověření a porovnání vhodných pěstebních substrátů a médií. Výsledkem bude návrh alespoň 3 pěstebních substrátů a alespoň 2 typů medií a alespoň 2 pěstebních systémů

01.09.2020–28.02.2021
- Laboratorní ověřování vlivu EMG záření na rostliny - bude ověřeno, zda vliv roční sezony je podstatný pro pěstební systém a růstové parametry vybraných rostlin. Výstupem bude doporučení, které rostliny je vhodné pěstovat kdykoliv a které jen v určitém období
- Součinnost při stanovení postupů měření a analýz

01.03.2021–31.08.2021
- Součinnost při stanovení postupů měření a analýz - budou vybrány a zavedeny metodiky analýzy antioxidantů a kvantifikace biomasy
- Součinnost při návrhu těles pro zdroje EMG a pro řídící a regulační systém

01.09.2021–28.02.2022
- Laboratorní ověřování vlivu EMG záření na rostliny - pokračování ve zkušebním poloprovozu v podzimních a zimních podmínkách, určení stupně nezávislosti na ročním období a následný přechod na reálný poloprovoz. Analýza, měření a ověřování dosažených výsledků kvality, i kvantity osvětlení, včetně možností flexibilních modifikací osvětlení

01.03.2022–30.06.2022
- Laboratorní ověřování vlivu EMG záření na rostliny - podpora a součinnost v reálném poloprovozu s cílem verifikovat systém osvětlení a jeho reakce na vývojové fáze rostlin. Analýza, měření ověření a vyhodnocení flexibilního systému osvětlení. Vyhodnocení efektů systému na kvalitu a kvantitu produkce plodin

- Neumožňujeme dílčí plnění.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Gajdošova 4392/7, Brno, PSČ 615 00, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

805 000,- bez DPH (974 050,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 1. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 1. 2020

Lhůta pro podání nabídek

22. 1. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: LUXART, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Dušan Kubela

Kontaktní e-mail: dusan.kubela@luxart.cz

Kontaktní telefon: 603 483 552

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Analytická verifikace fyziologické adaptace rostlin.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap