Nákup výrobních technologií firmy LUVE-PLAST, s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup výrobních technologií firmy LUVE-PLAST, s.r.o. zadávané zadavatelem LUVE - PLAST, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LUVE - PLAST, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup výrobních technologií firmy LUVE-PLAST, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je dodávka 3 strojů:
1 ks hydraulický vstřikovací lis s uzavírací silou 380-400 t
1 ks 3-osý robot k hydraulickému vstřikovacímu lisu
1 ks gravimetrická dávkovací jednotka k hydraulickému vstřikovacímu lisu.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky z důvodu zajištění vzájemné kompatibility strojů, které budou tvořit jeden výrobní celek.

Externí odkaz na bližší informace

Lipov 490

Poznámka

Zakázka je vyhlášena dle Pravidel pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100, platnost od 7.12.2017, účinnost od 15.1.2018. Nejedná se o veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

012018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

č.p. 64, 696 49 Kelčany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 798 000,- bez DPH (7 015 580,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

23. 3. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: EUROFES s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Miškeřík

Kontaktní e-mail: j.miskerik@gmail.com

Kontaktní telefon: 777671031

Kontaktní datová schránka: pyara9j

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup výrobních technologií firmy LUVE-PLAST, s.r.o..

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nákup výrobních technologií firmy LUVE-PLAST, s.r.o. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vstřikovací systémy pro plast s.r.o. (60746441) Dodavatel 6 488 262,- Kč vč. DPH
5 362 200,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap