CNC Vertikální obráběcí centrum Janovský

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce CNC Vertikální obráběcí centrum Janovský zadávané zadavatelem Lukáš Janovský. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Lukáš Janovský

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

CNC Vertikální obráběcí centrum Janovský

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového CNC vertikálního obráběcího centra, jenž musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.
Součástí dodávky je dovoz na místo plnění, instalace a zaškolení obsluhy (min. 2 osoby).
Účastník k nabídce přiloží technický popis zařízení, které je předmětem nabídky tak, aby bylo možné ověřit, zda jím nabízený předmět plnění splňuje všechny technické parametry a příslušenstv

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

19504

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Podlesí 613, 757 01 Valašské Meziříčí.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 100 000,- bez DPH (3 751 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 11. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 11. 2020

Lhůta pro podání nabídek

30. 11. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r..o

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Daša Vašutová

Kontaktní e-mail: zakazky@avefinance.cz

Kontaktní telefon: 603777248

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce CNC Vertikální obráběcí centrum Janovský.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap