Dodatečné informace č.1 LUKA.pdf

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Modernizace živočišné výroby LUKA, a.s.“ zadávané zadavatelem LUKA, a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dodatečné informace č.1 LUKA.pdf

Popis informace či souboru

Zadavatel provedl následující úpravy zadávacích podmínek resp. Technické specifikace předmětu zakázky bez předchozí žádosti o dodatečné informace. Byl upraven požadavek na výšku samojízdného míchacího krmného vozu:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY / OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY strana 2, bod 4, Technická specifikace předmětu zakázky – původní znění:
Samojízdný míchací krmný vůz 1ks
- Maximální rozměry stroje: výška: 2,3m, šířka: 2,6m, délka: 9,5m

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY / OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY strana 2, bod 4, Technická specifikace předmětu zakázky – nové znění:
Samojízdný míchací krmný vůz 1ks
- Maximální rozměry stroje: výška: 3,3m, šířka: 2,6m, délka: 9,5m
Zadavatel spolu s uveřejněním těchto dodatečných informací uveřejní na Profilu zadavatele rovněž aktualizované znění dokumentů: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY / OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY a Příloha č. 5 - Technická specifikace s výše uvedenou úpravou.

Vzhledem k povaze provedených úprav prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 17.01.2018 do 09:00 hod.

Datum uveřejnění

2. 1. 2018

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap