Výběr dodavatele na dodávku Technologického celku pro konverzi organické hmoty na další pokročilejší produkty

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr dodavatele na dodávku Technologického celku pro konverzi organické hmoty na další pokročilejší produkty zadávané zadavatelem Lubomír Rákos. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Lubomír Rákos

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr dodavatele na dodávku Technologického celku pro konverzi organické hmoty na další pokročilejší produkty

Předmět veřejné zakázky

Technologický celek pro konverzi organické hmoty na další pokročilejší produkty. Výchozí materiál je lignosulfonan. Jedná se o průtočný tlakový reaktor s polokontinuálním provozem, intenzivním promícháním směsi s integrovaným systémem ohřevu a chlazení. Pracovní teploty se pohybují od 200 ˚C do 250 ˚C a pracovní tlaky 20 – 25 barů s pracovním objemem 1 m3. Doba ohřevu vsázky je 60 minut, doba ochlazení z 220 ˚C na 50 ˚C za max. 45 minut.
Technologické vstupy musí být opatřeny armaturami s jemnou regulací. Vstupy a výstupy surovin budou zajištěny čerpadly. Bezprostřední okolí autoklávu musí být intenzivně odsáváno. Reaktor musí být opatřen kompletním hospodářstvím tlakového vzduchu.
Veškeré povrchy musí být izolovány tak, aby povrchová teplota nepřevýšila 50 ˚C. Celý technologický komplex musí být dodán nový včetně všech prvků a uveden do provozu v souladu s platnou legislativou a technologickými a technickými standardy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38290000

Místo plnění veřejné zakázky

Petra Bezruče 2570/1, 288 02 Nymburk

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 990 000,- bez DPH (3 617 900,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

19. 5. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lubomír Rákos

Kontaktní e-mail: l.rakos@amagro.com

Kontaktní telefon: +420 602 387 144

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr dodavatele na dodávku Technologického celku pro konverzi organické hmoty na další pokročilejší produkty.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výběr dodavatele na dodávku Technologického celku pro konverzi organické hmoty na další pokročilejší produkty zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VSK Pardubice s.r.o. (46506608) Uchazeč 3 569 500,- Kč vč. DPH
2 950 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap