Dodávka sanitního vozidla "A2"

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka sanitního vozidla "A2" zadávané zadavatelem Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka sanitního vozidla "A2"

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou dle § 18 odst. 5 ZVZ.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sanitního vozidla „A2“ vč. vnitřního vybavení.
Kód CPV 34114122-0
Sanitní vozidlo musí splňovat požadavky veškeré platné legislativy, zejména ČSN EN 1789+A2 silniční ambulance pro převoz pacienta typu A2 , zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné
služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky.
Nedílnou součástí zakázky je také dodávka prohlášení o shodě, schválení MD ČR pro provoz na pozemních komunikacích, příslušné atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce atd. – vše pro vozidlo i vnitřní výbavu v souladu s platnou legislativou.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

LDN003/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34114122-0

Místo plnění veřejné zakázky

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

1. 6. 2018, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Alfréd Mede

Kontaktní e-mail: mede@ldn-rybitvi.cz

Kontaktní telefon: 773 273 112

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka sanitního vozidla "A2".

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zrušení veřejné zakázky 5. 6. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap