Cyklistická stezka Lanškroun - Žichlínek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Cyklistická stezka Lanškroun - Žichlínek zadávané zadavatelem LANŠKROUNSKO. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LANŠKROUNSKO

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Cyklistická stezka Lanškroun - Žichlínek

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě cyklistické stezky v extravilánu a intravilánu města Lanškroun a obce Žichlínek, jejímž účelem je zajištění bezpečného pohybu cyklistů ve shora uvedených lokalitách.
Stezka je navržena pro společný provoz cyklistů a chodců v délce 1028 m na pozemcích v k.ú. Lanškroun p.č. 8172, 8306, 8311, 8431, 8432, 8429 a v k.ú. Žichlínek na p.č. 650/8, 650/20, 1869. Začátek je napojen na příjezdovou cestu k ČOV Lanškroun a konec na místní komunikaci spojující obce Žichlínek a Sázava. Stezka je vedena podél silnice č. III/36810 po pozemcích města Lanškroun a obce Žichlínek. V trase je navrženo 16 směrových oblouků. Stezka je navržena jako jednopruhová zpevněná o šířce jízdního pruhu 2,5 m, se zpevněnými krajnicemi č. 250 mm, návrhová rychlost 20km/hod.
Veřejná zakázka je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury s názvem „Cyklistická stezka Lanškroun-Žichlínek“, č. projektu ISPROFOND 5538510065.
Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

V_01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Lanškroun p.č. 8172, 8306, 8311, 8431, 8432, 8429 a v k.ú. Žichlínek na p.č. 650/8, 650/20, 1869

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 173 057,07 Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5333384 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 333 384,- bez DPH (6 453 394,64 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

4. 2. 2019, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: iora legal, advokátní kancelář s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Natálie Macháčková

Kontaktní e-mail: info@iora.cz

Kontaktní telefon: 605042137

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Cyklistická stezka Lanškroun - Žichlínek.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Cyklistická stezka Lanškroun - Žichlínek zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
M – SILNICE a.s. (421 96 868) Dodavatel 6 453 394,64 Kč Kč vč. DPH
5 333 384 Kč Kč bez DPH
Okrouhlický s.r.o. (252 55 819) Uchazeč 7 359 414 Kč Kč vč. DPH
6 082 160 Kč Kč bez DPH
STRABAG a.s. (608 38 744) Uchazeč 7 218 457,08 Kč Kč vč. DPH
5 965 666,98 Kč Kč bez DPH
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. (252 74 104) Uchazeč 7 435 169 Kč Kč vč. DPH
6 144 768 Kč Kč bez DPH
PB SCOM s.r.o. (253 97 087) Uchazeč 7 133 438,82 Kč Kč vč. DPH
5 895 403,98 Kč Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Cyklistická stezka Lanškroun - Žichlínek zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Geodetales Chrudim s.r.o. (275 45 857)
Zdeněk Schreiber (886 20 387)
Milan Michálek (493 16 184)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap