Pořízení termofixačního stroje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení termofixačního stroje zadávané zadavatelem LANEX a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

LANEX a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení termofixačního stroje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka termofixačního stroje. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách uveřejněných na Profilu zadavatele. Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platného od 1. 10. 2016. Nabídka se podává v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Poznámka

Název zadavatele: LANEX a.s.
Sídlo: Hlučínská 96/1, Bolatice 747 23 (Okres Opava)
IČ: 03327761

Předmět zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva III. programu podpory Potenciál, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) číslem projektu „CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008689“ a názvem projektu „Rozšíření vývojové kapacity lan ve společnosti LANEX“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-001773

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Hlučínská 96/1, Bolatice 747 23

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 502 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 7. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Dardová

Kontaktní e-mail: kdardova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: 778527021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení termofixačního stroje.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap