III/2295 Drahouš, most ev.č. 2295-6

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/2295 Drahouš, most ev.č. 2295-6 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/2295 Drahouš, most ev.č. 2295-6

Předmět veřejné zakázky

- demolice N.K. a části spodní stavby stávajícího mostu v obci Drahouš,
- výkopové a zemní práce pro nový most, vč. sanace stávajících opěr a zpevnění přechodových oblastí,
- nový most s dobetonovanými žb. monolitickými prahy a žb. monolitickou deskou N.K. spojené vrubovými klouby, vč. úpravy mostu na kategorii S6,5, s jednostranným příčným sklonem,
- vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradelní svodidla),
- nové skluzy a opevnění křídel z kamene do betonu a žb. schodiště,
- rozšíření a úprava konstrukce přilehlé silnice III/2295,
- úprava koryta potoka a nábřežních zdí kamenem do betonu, za mostem v rozsahu 5m,
- dopravně inženýrská opatření, geodetické zaměření a doklady mostu k uvedení do provozu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000189

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-21/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 2295-6 na silnici III/2295 přes Drahoušský potok v obci Drahouš v trase komunikace km 10,797; okres Rakovník

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 314 634,- bez DPH (6 430 707,14 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 242 344,97 bez DPH (6 343 237,41 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

22. 6. 2015, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/2295 Drahouš, most ev.č. 2295-6.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap