III/12544 Kořenice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/12544 Kořenice zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/12544 Kořenice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je frézování, zametení, očištění, vyrovnávka a pokládka ABS v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, proříznutí, pročištění a zalití spár asfaltovou zálivkou. Dále bude provedeno seřezání krajnic s naložením, odvozem a uložením na skládku, následné zřízení krajnice, pročíštění a prohloubení příkopů a oprava napojení na stávající kryt, výšková úprava poklopů, mříží, hrnků, demontáž a montáž zpomalovacího plastového prahu pro přejezdovou rychlost 30 km/h. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000240

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-224/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice III/12544 mezi obcemi Kořenice - Radboř, okres Kolín, staničení: od 0,000 do 1,650 km, délka úseku 1,650 km, prům. šířka 4,80 – 5 m, plocha 8 185 m2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 853 130,- bez DPH (7 082 287,30 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 654 318,80 bez DPH (6 841 725,75 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

30. 7. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/12544 Kořenice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap