III/12537 most ev. č. 12537-2 Drahobudice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/12537 most ev. č. 12537-2 Drahobudice zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/12537 most ev. č. 12537-2 Drahobudice

Předmět veřejné zakázky

Oprava spočívá ve výměně staré a poškozené konstrukce mostu za konstrukci novou,
z monolitického železového betonu. Postupně bude odstraněno vozovkové souvrství, zábradlí
a římsy, vybourána nosná konstrukce a krajní opěry, včetně šikmých křídel. Bude provedena
nová rámová konstrukce a nové vybavení mostu.
Nosná konstrukce mostu je navržena jako uzavřený rám z monolitického železového betonu.
Světlost NK je 4,0 m, stěny i vodorovné desky rámu mají tl. 0,90 m. Nosná konstrukce je
založena plošně na vrstvě podkladního betonu a vyrovnávacím ŠP polštáři. Střechovitý příčný
sklon povrchu NK 2,5% respektuje sklon vozovky. Nosná konstrukce přímo navazuje na
nábřežní zdi z lomového kamene.
Součástí opravy mostu je i oprava navazující komunikace v nezbytném rozsahu pro
zajištění plynulého napojení na stávající stav.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000036

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

31/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

III/12537 most ev. č. 12537-2 Drahobudice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 992 902,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/12537 most ev. č. 12537-2 Drahobudice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení stavby 12. 5. 2014 Zobrazit
dodatek č. 1 21. 1. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap