II/337 Čáslav, ul. Masarykova

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/337 Čáslav, ul. Masarykova zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/337 Čáslav, ul. Masarykova

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je frézování živičných vrstev v tl. do 100 mm, lokální sanace podkladních vrstev, vyrovnávka obalovanou směsí ACP, pokládka modifikované ložné vrstvy ACL 16, pokládka obrusné protihlukové vrstvy modifikované elastomery v tl. 30 mm včetně modifikovaného spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, výšková úprava uzávěrů, poklopů a vpustí, VDZ barvou a plastem, DIO. Do nabídkové ceny uchazeč zakalkuluje všechny práce a dodávky, které nejsou konkrétně uvedeny ve formuláři pro ocenění, o nichž mohl nebo měl vědět.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000105

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

269/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Silnice II/337 - průtah obcí Čáslav, okres Kutná Hora, staničení: od 25,436 do 25,643 km, délka úseku 0,207 km, průměrná šířka 14,0 m, plocha II/337 2890 m2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 904 000,- bez DPH (4 723 840,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 709 989,20 bez DPH (4 489 086,93 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

8. 4. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/337 Čáslav, ul. Masarykova.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 5. 5. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap