II/233 Modřejovice, rekonstrukce mostu ev.č. 233-006

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/233 Modřejovice, rekonstrukce mostu ev.č. 233-006 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/233 Modřejovice, rekonstrukce mostu ev.č. 233-006

Předmět veřejné zakázky

demolice N.K. a části spodní stavby stávajícího mostu přes Modřejovický potok v obcí Modřejovice
výkopové a zemní práce pro nový most vč. založení nové konstrukce na pilotách
nový most s dobetonovanými žb. Monolitickými prahy a žb. Monolitickou trámovou N.K. spojené vrubovými klouby vč. rozšíření mostu na kategorii S6,5 s jednostranným až střechovitým příčným sklonem
vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradlí)
nové skluzy z kamene do betonu a žb. Schodiště
rozšíření a úprava konstrukce přilehlé silnice II/233
úprava koryta potoka a nábřežních zdí kamenem do betonu, pod mostem v rozsahu 5m před a za mostem
demontáž a obnova veřejného osvětlení
stavební práce budou vykonány v souladu s projektovou dokumentací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000133

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

139/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 233-006 na silnici II/233 přes Modřejovický potok v obci Modřejovice v trase komunikace km 1,617; okres Rakovník.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 561 513,- bez DPH (9 149 430,73 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

16. 6. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Kontaktní e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/233 Modřejovice, rekonstrukce mostu ev.č. 233-006.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap