VŘ 02/2014 - Server a UPS pro posílení systému Clavius REKS knihoven v regionu Pardubice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VŘ 02/2014 - Server a UPS pro posílení systému Clavius REKS knihoven v regionu Pardubice zadávané zadavatelem Krajská knihovna v Pardubicích. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská knihovna v Pardubicích

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VŘ 02/2014 - Server a UPS pro posílení systému Clavius REKS knihoven v regionu Pardubice

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona.
Předmětem je dodávka serveru a UPS pro posílení systému Clavius REKS knihoven v regionu Pardubice.
Termín plnění: do 10. 12. 2014
Lhůta pro podávání nabídek: 24. 9. 2014 do 12.00 hod
Hodnocení nabídek: 25. 9. 2014 v 10.00 hod v sídle zadavatele
Ostatní informace: www.kkpce.cz (sekce publikace, oddíl výběrová řízení)

Externí odkaz na bližší informace

www.kkpce.cz (sekce publikace, oddíl výběrová řízení)

Poznámka

Oznámení o zrušení veřejné zakázky
Zadavatel „Krajská knihovna v Pardubicích se sídlem v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 77“ oznamuje, že z níže uvedených důvodů bylo rozhodnuto, že VŘ 02/2014 „Server a UPS pro posílení systému Clavius REKS knihoven v regionu Pardubice“ bude zrušeno.

Odůvodnění:
Ve stanovené lhůtě byly předloženy tři nabídky. Jeden z uchazečů po následném oslovení se žádostí o doplnění stávajících údajů písemně oznámil, že z tohoto výběrového řízení odstupuje.
U dalších dvou předložených nabídek byla výrazně překročena předpokládaná hodnota veřejné zakázky, kterou zadavatel nemůže vzhledem ke svým finančním možnostem akceptovat.
Bc. Radomíra Kodetová
ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VŘ 02/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

budova Obecního úřadu v Býšti, 533 22 Býšť 133

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

110 744,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

24. 9. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Krajská knihovna v Pardubicích

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Monika Doležalová, Radek Goláň, Jozef Chládek

Kontaktní e-mail: m.dolezalova@knihovna-pardubice.cz; r.golan@knihovna-pardubice; j.chladek@knihovna-pardubice.cz

Kontaktní telefon: +420 466 531 248 nebo 244 nebo 256

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VŘ 02/2014 - Server a UPS pro posílení systému Clavius REKS knihoven v regionu Pardubice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci 15. 9. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap