Stavební úpravy objektu parc. č. st. 1465/1, k.ú. Bojkovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy objektu parc. č. st. 1465/1, k.ú. Bojkovice zadávané zadavatelem KR - TOOLS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

KR - TOOLS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy objektu parc. č. st. 1465/1, k.ú. Bojkovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je: stavební úpravy objektu parc. č. st. 1465/1, k.ú. Bojkovice podrobně specifikované v projektové dokuemtaci.

Poznámka

Zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadávané dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK ze dne 2. 5. 2017.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění je podrobně specifikováno v projektové dokumentci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 500 000,- bez DPH (9 075 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

9. 3. 2018, 18:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: tendrIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Martin Kučný

Kontaktní e-mail: kucny@tendris.cz

Kontaktní telefon: +420 608 858 505

Kontaktní datová schránka: fxvwdat

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy objektu parc. č. st. 1465/1, k.ú. Bojkovice.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap