Robotizované pracoviště pro svařování plošných svařenců

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Robotizované pracoviště pro svařování plošných svařenců zadávané zadavatelem KOVOS, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

KOVOS, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Robotizované pracoviště pro svařování plošných svařenců

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie v tomto rozsahu - robotizované pracoviště pro svařování plošných svařenců technologií MIG/MAG.

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

76321 Slavičín - Hrádek na Vlárské dráze, Družstevní I 221

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 2. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek

8. 3. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM – RPIC, spol. s r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Roman Šibl

Kontaktní e-mail: sibl@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: +420 736 674 262

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Robotizované pracoviště pro svařování plošných svařenců.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap