Laserový pálící stroj s pevnolátkovým zdrojem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Laserový pálící stroj s pevnolátkovým zdrojem zadávané zadavatelem KOVOP, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

KOVOP, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Laserový pálící stroj s pevnolátkovým zdrojem

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie v tomto rozsahu – Laserový pálící stroj s pevnolátkovým zdrojem.

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Kněžpole 110, 687 12

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek

20. 6. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM - RPIC, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Roman Šibl

Kontaktní e-mail: sibl@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: +420 736 674 262

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Laserový pálící stroj s pevnolátkovým zdrojem.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 17. 5. 2019 Zobrazit
Oznámení o zahájení 17. 5. 2019 Zobrazit
Přílohy - editovatelné 17. 5. 2019 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 26. 6. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap