Technologie kovo VESUV s.r.o. II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technologie kovo VESUV s.r.o. II zadávané zadavatelem kovo VESUV s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

kovo VESUV s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technologie kovo VESUV s.r.o. II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka brousícího stroje, který musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.

Předmětem zakázky je dodávka brousícího a odjehlovacího stroje určeného zejména k odjehlování, zaoblování hran, odstraňování oxidace a broušení povrchů. Stroj bude určen k obrušování okují na výpalcích po laserovém pálení. Po obroušení budou hrany (plochy) po pálení očištěny od okují, a tak připravené pro povrchovou úpravu.
Předpokládaná hodnota zakázky je 1 666 227 Kč bez DPH.

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Větrná 1161, Bohumín-Šunychl, 735 81

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 666 227,- bez DPH (2 016 134,60 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

26. 6. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavel Orság

Kontaktní e-mail: orsag@avefinance.cz

Kontaktní telefon: +420 811 011 011

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technologie kovo VESUV s.r.o. II.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap