Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost Kovo Šmerda s.r.o

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost Kovo Šmerda s.r.o zadávané zadavatelem Kovo Šmerda s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Kovo Šmerda s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost Kovo Šmerda s.r.o

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost Kovo Šmerda s.r.o bez možnosti dílčího plnění.
Službami průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se rozumí:
A. Rešerše technického stavu a Analýza technického řešení konkurenčních hydraulických upínacích systémů
1. Aktuální rešerše trendů a stávajícího technického stavu konkurence zabývající se hydraulickými upínacími systémy – Analýza je požadována v evropském rozsahu.
2. analýza konstrukční a modulární způsobilosti konkurenčních upínacích prvků, jejich připravenost pro zapojení do mechatronických a upínacích celků.
B. Vývoj konstrukčního a materiálového řešení zpevňovače a návrh konstrukční koncepce hydraulického zpevňovače s napojením na mechatronické celky
3. Vývoj – materiálový a konstrukční návrh hlavních dílů zpevňovače
4. Návrhy konstrukční koncepce – technické variantní návrhy konektivních komponent zpevňovače
C. Pevnostní analýzy konstrukčních návrhů hydraulického zpevňovače
5. 20x pevnostní analýza – Pevnostní analýzy konstrukčních návrhů hydraulického zpevňovače, pevnostní a materiálové analýzy návrhů a komponent zpevňovače
D. Návrh a technické řešení průmyslového designu hydraulického zpevňovače v souladu s konektivitou zpevňovače do upínacích a mechatronických celků
6. Posouzení konstrukčního řešení sestavy zpevňovače z hlediska průmyslového designu pohledových dílů zpevňovače
7. Návrh technické řešení průmyslového designu zpevňovače s ohledem na zapojení do mechatronických a upínacích celků
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Specifikace požadovaných služeb je uvedena v příloze č. 2 této ZD (část A až část D).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PV20AP01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

73000000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo nebo provozovna poskytovatele služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

550 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

27. 3. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Kovo Šmerda s.r.o

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JAN ŠMERDA

Kontaktní e-mail: smerdakovo@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 530 360 062

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost Kovo Šmerda s.r.o.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap