Zařízení pro indukční kalení vnitřního ozubení ocelových obrobků

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zařízení pro indukční kalení vnitřního ozubení ocelových obrobků zadávané zadavatelem Kovárna VIVA a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Kovárna VIVA a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zařízení pro indukční kalení vnitřního ozubení ocelových obrobků

Předmět veřejné zakázky

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Předmětem tohoto výběrového je zařízení pro indukční kalení otvorů s ozubením, technologie, polohovací přípravky a související příslušenství podle technických specifikací uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace, která bude uchazeči zaslána pouze na základě podepsané Dohody o mlčenlivosti, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že mají Přílohy č. 3-7 Zadávací dokumentace charakter důvěrných informací, u kterých má zadavatel zájem na zajištění jejich nezneužití, bude uchazečům poskytnuta nejprve pouze textová část zadávací dokumentace. Přílohy č. 3-7 budou poskytnuty teprve po doručení Dohody o mlčenlivosti podepsaných osobou oprávněnou jednat za uchazeče na adresu sídla Kovárny VIVA a.s. Tato dohoda je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

Nabídky budou předkládány v českém jazyce. Prospekty, které budou pouhou nepovinnou přílohou nabídky, však mohou být i v anglickém jazyce.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.

Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit na základě podmínek stanovených Pravidly pro výběr dodavatelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Vavrečkova 5333, Zlín 76001

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 000 000,- bez DPH (10 890 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 1. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 1. 2022

Lhůta pro podání nabídek

31. 1. 2022, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Strojírenské inovační centrum s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Horáková

Kontaktní e-mail: khorakova@siczlin.cz

Kontaktní telefon: +420724820421

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zařízení pro indukční kalení vnitřního ozubení ocelových obrobků.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap