VŘ 1 – Rekonstrukce osvětlení skladu ZM

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VŘ 1 – Rekonstrukce osvětlení skladu ZM zadávané zadavatelem KORDÁRNA Plus a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

KORDÁRNA Plus a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VŘ 1 – Rekonstrukce osvětlení skladu ZM

Předmět veřejné zakázky

V rámci zakázky bude realizována rekonstrukce osvětlení ve skladu ZM v areálu sídla společnosti KORDÁRNA Plus a.s. Předmět plnění a rozsah této zakázky je specifikován v rámci projektové dokumentace a výkazu výměr (viz příloha č. 9 a 10), které jsou přílohami zadávací dokumentace.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výběrové řízení podle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

KORDÁRNA Plus a.s., 696 74 Velká nad Veličkou č. p. 890, v budově 3.1 umístěné na pozemku parcela číslo 2768/3 (prostory skladu ZM)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 076 000 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: sDOTACE Zlín s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. David Sousedík, Ph.D.

Kontaktní e-mail: sousedik@sdotace.cz

Kontaktní telefon: 773 953 194

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VŘ 1 – Rekonstrukce osvětlení skladu ZM.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka VŘ 1 – Rekonstrukce osvětlení skladu ZM neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap