Regenerace brownfieldu bývalého zámeckého kravína

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Regenerace brownfieldu bývalého zámeckého kravína zadávané zadavatelem KOOPERACE, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

KOOPERACE, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Regenerace brownfieldu bývalého zámeckého kravína

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výběrového řízení je provedení novostavby administrativní budovy v areálu bývalého zámeckého kravina na Podklášteří v Třebíči a navazujících stavebních objektů. Předmět plnění zahrnuje všechny nutné stavební práce a zkolaudování všech částí stavby, které jsou nutné k uvedení budovy do provozu.
Oproti dokumentaci, která řeší komplexní soubor objektů v rámci daného areálu, je výběrové řízení zaměřeno výhradně na následující objekty a v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem prací
SO 01 Administrativní budova – novostavba
SO 05 Parkoviště
SO 06 Opěrná stěna – novostavba
SO 07 Zpevněné plochy, sadové úpravy, oplocení, mobiliář – novostavba
SO 08 Přípojka a areálové vedení NN - novostavba
SO 09 Přípojka a areálové vedení plynovodu - novostavba
SO 10 Přípojka a areálové vedení sdělovacích kabelů - novostavba
SO 11 Přípojka a areálové vedení vodovodu - novostavba
SO 12 Splaškové kanalizace, nakládání se srážkovými vodami – novostavba

Poznámka

Stavební práce jsou součásti projektu „Regenerace brownfieldu bývalého zámeckého kravína“, reg. číslo CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0004140 je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“).
Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů platným i v rámci OPPIK v platném znění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-010370

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

kraj Vysočina / ORP Třebíč / k.ú. Třebíč - Podklášteří / areál bývalého školního statku ve čtvrti Podklášteří / parcely p. č. st. 1/2, st. 1/3, st. 1/5 a 112/4, přípojky dále i na p.č. 744/1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

45 500 000,- bez DPH (55 055 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

19. 6. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: KOOPERACE, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Doležal

Kontaktní e-mail: 43petrdolezal@gmail.com

Kontaktní telefon: 724514470

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Regenerace brownfieldu bývalého zámeckého kravína.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap