Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483 (technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP), Identifikační číslo SMVS: 133V111000012

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483 (technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP), Identifikační číslo SMVS: 133V111000012 zadávané zadavatelem Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483 (technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP), Identifikační číslo SMVS: 133V111000012

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“) a koordinátora Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na stavební akci s názvem: Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483; Identifikační číslo SMVS: 133V111000012. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek, tj. v závazných požadavcích zadavatele na obsah návrhu smlouvy.

Poznámka

Prohlídka místa plnění určená pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky, se bude konat dne 05.10.2015 od 10:30 hodin. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude na adrese sídla zadavatele: Maltézské nám. 14, Praha 1 (na vrátnici).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71300000-1, 71251000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

413 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

216 000,- bez DPH (261 360,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

12. 10. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RUNICON consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Roman Novotný

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@email.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483 (technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP), Identifikační číslo SMVS: 133V111000012.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap