Úspora energie v areálu Brandýs nad Labem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úspora energie v areálu Brandýs nad Labem zadávané zadavatelem Kongresové centrum ILF a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Kongresové centrum ILF a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úspora energie v areálu Brandýs nad Labem

Předmět veřejné zakázky

Plnění řeší energetické úspory v objektu skladovacích a výrobních hal v areálu Brandýs nad Labem, Strojírenská, 250 01.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje výměnu základního osvětlení s řešením orientačního osvětlení spočívající ve:
- Výměně venkovního osvětlení v areálu Brandýs nad Labem, Strojírenská, 250 01;
- Výměně části elektroinstalace v dotčených objektech;
- Přípravě napojení na ovládání osvětlení pomocí centrálního řídicího systému.
Dále je součástí předmětu veřejné zakázky výměna transformátoru 22/0,4kV, 1000kVA.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Zadávací řízení ve smyslu Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 65504/16/61100, kdy se zadavatel nemusí řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v rámci projektu s názvem „Úspora energie v areálu Brandýs“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory „Úspory energie“, Prioritní osa 3, Investiční priorita 4b, Výzva I, registrační číslo projektu: reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002954

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění díla je na adrese Strojírenská Brandýs nad Labem.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

26. 6. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Veřejné zakázky s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jitka Ulrychová

Kontaktní e-mail: ulrychova@zakazkyverejne.cz

Kontaktní telefon: +420 603534342

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úspora energie v areálu Brandýs nad Labem.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Úspora energie v areálu Brandýs nad Labem zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EVČ s.r.o. Pardubice (13582275) Dodavatel 8 885 711,23 Kč vč. DPH
7 343 563,- Kč bez DPH
EXX s.r.o. (63984261) Uchazeč 12 057 268,26 Kč vč. DPH
9 964 684,51 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Úspora energie v areálu Brandýs nad Labem zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. (27234835)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap