Výzkum a vývoj autonomního sofistikovaného zařízení pro zajištění definované přímosti hutních materiálů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výzkum a vývoj autonomního sofistikovaného zařízení pro zajištění definované přímosti hutních materiálů zadávané zadavatelem KOMA - Industry s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

KOMA - Industry s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výzkum a vývoj autonomního sofistikovaného zařízení pro zajištění definované přímosti hutních materiálů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou následující služby:
1. Optimalizace rovnání hutního materiálu - Optimalizace rovnání hutního materiálu na rovnací lince v provozu Sochoro-vé válcovny v Kladně.
2. Certifikace a posouzení strojního zařízení - Analýza rizik navrhovaného systému řešení optimalizace rovnání hutního materiálu na rovnací lince v provozu Sochorové válcovny v Kladně.
3. Návrh optimalizace procesu otáčení a aretace sochoru při rovnání - Návrh optimalizace procesu otáčení a aretace so-choru při rovnání hutního materiálu v automatickém režimu na rovnací lince v provozu Sochorové válcovny v Kladně

Předmět zakázky je rozdělen na dílčí plnění.

Poznámka

Zadavatel prohlašuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Nabídka bude podána v českém nebo slovenském jazyce.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71600000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Závod VZ – Sochorová válcovna Kladno, Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 380 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

31. 7. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Pure Ventures s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tereza Hoffmannová

Kontaktní e-mail: hoffmannova@pureventures.cz

Kontaktní telefon: 778003662

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výzkum a vývoj autonomního sofistikovaného zařízení pro zajištění definované přímosti hutních materiálů.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap