„Adaptivní systém pro identifikaci procesních parametrů rovnání- výzkum a vývoj adaptivního algoritmu pro určení materiálových parametrů rovnání sochorů“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Adaptivní systém pro identifikaci procesních parametrů rovnání- výzkum a vývoj adaptivního algoritmu pro určení materiálových parametrů rovnání sochorů“ zadávané zadavatelem KOMA - Industry s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

KOMA - Industry s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Adaptivní systém pro identifikaci procesních parametrů rovnání- výzkum a vývoj adaptivního algoritmu pro určení materiálových parametrů rovnání sochorů“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je adaptivní systém pro identifikaci procesních parametrů rovnání– výzkum a vývoj adaptivního algoritmu pro určení materiálových parametrů rovnání sochorů ve formě vyvinuté knihovny LabView2020 64bit. Blíže v Zadávací dokumentaci.

Poznámka

Jedná se o výběrové řízení na služby realizované podle Pravidel pro výběr Dodavatelů OP PIK s číslem jednacím MPO 601050/21/61200/2010. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zně-ní pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Financování předmětu plnění bude provedeno s přispěním zdrojů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

777092-KL-1002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72000000-5; 72222300-0; 73220000-0

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava -Vítkovice, Český Těšín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 11. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 11. 2021

Lhůta pro podání nabídek

15. 12. 2021, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Pure Ventures s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petra Bezděková

Kontaktní e-mail: bezdekova@pureventures.cz

Kontaktní telefon: +420 774486776

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Adaptivní systém pro identifikaci procesních parametrů rovnání- výzkum a vývoj adaptivního algoritmu pro určení materiálových parametrů rovnání sochorů“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zakázce 22. 11. 2021 Zobrazit
Zadávací dokumentace 22. 11. 2021 Zobrazit
Přílohy Zadávací dokumentace 1-10 22. 11. 2021 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 29. 11. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap