Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou zadávané zadavatelem Kolpingovo dílo České republiky o.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Kolpingovo dílo České republiky o.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je rekonstrukce budovy v ul. Žižkova č.p. 300, Žďár nad Sázavou a přilehlého pozemku pro potřeby poskytování služeb kontaktního centra. Stavební úpravy objektu budou provedeny v rozsahu“ podřezání a sanace základů, rekonstrukce všech povrchů objektu, nové příčky, rekonstrukce střechy, nová střešní okna, změna dispozice vč. výstavby nového točitého schodiště, nové sociální zařízení, nový boční vstup, nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, nová přípojka splaškové a dešťové kanalizace, výměna dřevěných oken za plastová, zateplení celého objektu, vybudování nových zpevněných ploch vč. parkoviště a nového sjezdu na místní komunikaci, nové oplocení zahrady, nový dřevěný altán. Dílo bude realizováno za provozu Kontaktního centra Žďár nad Sázavou.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/358256

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45215200-9 - Stavební úpravy zařízení sociální péče

Místo plnění veřejné zakázky

Žižkova 300/16,591 31 Žďár nad Sázavou,k. ú. Žďár nad Sázavou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 9. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 9. 2012

Lhůta pro podání nabídek

9. 10. 2012, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap