Zateplení skladových prostor Kochmantrans

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení skladových prostor Kochmantrans zadávané zadavatelem KOCHMANTRANS, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

KOCHMANTRANS, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení skladových prostor Kochmantrans

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zabezpečení kompletních stavebních prací za účelem zateplení a stavebních úprav stávající skladovací haly zadavatele. Skladovací hala se nachází v průmyslovém areálu na adrese Trojanova 805, Kralupy nad Vltavou, stavební parcela č. 582 a 73/6, katastrální území Kralupy nad Vltavou. V rámci zakázky bude provedeno zateplení ocelové dvoulodní skladovací haly, výměna výplní otvorů, instalace nového zdroje vytápění a rekonstrukce osvětlovací soustavy. Mimo objekt nebude stavebními úpravami zasahováno. Stavební práce budou probíhat za částečného využívání haly zadavatelem ke skladování materiálů.
Jedná se o výběrové řízení bez možnosti dílčího plnění.

Poznámka

Veřejná zakázka je vyhlašována dle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a Inovace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

KOCHMANTRANS, s.r.o., Trojanova 805, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

2. 10. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: KOCHMANTRANS, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lukáš Kochman

Kontaktní e-mail: l.kochman@kochmantrans.cz

Kontaktní telefon: +420 602 448 900

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení skladových prostor Kochmantrans.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap