Morašice - Skalice - kanalizace, intenzifikace ČOV Hostěradice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Morašice - Skalice - kanalizace, intenzifikace ČOV Hostěradice zadávané zadavatelem Kanalizace - Hostěradice, Skalice, Morašice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Kanalizace - Hostěradice, Skalice, Morašice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Morašice - Skalice - kanalizace, intenzifikace ČOV Hostěradice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v délce cca 11 736,5 m (z toho 7 463,9 m gravitační kanalizace, domovní odbočky cca 1 666 m a cca 2 606,6 m výtlačné kanalizace s 2 ks ČS). Odpadní vody budou čištěny na ČOV Hostěradice, jejíž intenzifikace na 2800 EO je součástí tohoto projektu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

377046

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace;45232420-2 Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod;45232423-3 Výstavba kanalizačních čerpacích stanic;71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby;71322000-1Technické projekty pro p

Místo plnění veřejné zakázky

Obce Morašice, Skalice, Hostěradice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

105 150 906,- bez DPH (127 232 596,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 4. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

19. 5. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AP INVESTING, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zuzana Kovářová

Kontaktní e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz

Kontaktní telefon: +420 541 426 064

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Morašice - Skalice - kanalizace, intenzifikace ČOV Hostěradice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Morašice - Skalice - kanalizace, intenzifikace ČOV Hostěradice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
"Sdružení MTS a 1. Žďárská", zastoupené společností Metrostav a.s. (00014915) Dodavatel 155 847 130,83 Kč vč. DPH
128 799 281,68 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Morašice - Skalice - kanalizace, intenzifikace ČOV Hostěradice zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2015 "Sdružení MTS a 1. Žďárská", zastoupené společností Metrostav a.s. (00014915) 158 812 195,70
131 249 748,50

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Morašice - Skalice - kanalizace, intenzifikace ČOV Hostěradice zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
KLEMENT a.s. (25016695)
VHZ-DIS, spol.s r.o. (46961445)
STRABAG a.s. (60838744)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap