Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru měřících zařízení pro CPR laboratoř - opakované vyhlášení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru měřících zařízení pro CPR laboratoř - opakované vyhlášení zadávané zadavatelem Kablo Vrchlabí s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Kablo Vrchlabí s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru měřících zařízení pro CPR laboratoř - opakované vyhlášení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka souboru měřících zařízení pro CPR laboratoř dle technické specifikace.

Každý účastník může tedy předložit nabídky do částí 1 až 3, s tím, že nabídka do každé jednotlivé části bude vyhodnocena samostatně:

Část 1: CPR spalná testovací komora
Technická specifikace tohoto zařízení tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Část 2: Komora pro měření propustnosti kouře
Technická specifikace tohoto zařízení tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.

Část 3: Aparatura pro měření pH a konduktivity
Technická specifikace tohoto zařízení tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P-3

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele: Českých bratří 509, 543 01 Vrchlabí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

405 000 EUR bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek

21. 5. 2019, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Kablo Vrchlabí s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavla Exnerová

Kontaktní e-mail: pavla.exnerova@kablovrchlabi.cz

Kontaktní telefon: +420 724 514 609

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru měřících zařízení pro CPR laboratoř - opakované vyhlášení.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap