Dodávka HW vybavení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka HW vybavení zadávané zadavatelem K - system.CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

K - system.CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka HW vybavení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání HW vybavení pro pracoviště zadavatele v tomto složení:
- Server sloužící pro vývoj a testování aplikace(í) v rámci vývoje softwarového produktu 1 ks,
- Notebooky určené pro vývoj/testování/grafické práce 5 ks.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

K - system. CZ s.r.o., U Kuchyňky 180/2, Třebíč, PSČ 674 01, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

740 000,- bez DPH (895 400,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

1. 11. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: K - system. CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Dušan Klouda

Kontaktní e-mail: klouda@k-system.cz

Kontaktní telefon: 608887179

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka HW vybavení.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap