Investice do zemědělského podniku_K-AGRO Mikulovice, s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Investice do zemědělského podniku_K-AGRO Mikulovice, s.r.o. zadávané zadavatelem K - AGRO Mikulovice, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

K - AGRO Mikulovice, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Investice do zemědělského podniku_K-AGRO Mikulovice, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Zakázka je rozdělena na dílčí části I, II, III a IV. Každá dílčí část bude hodnocena samostatně.

DÍLČÍ ČÁST I: Dodávka a montáž automatického přihrnovače krmení

DÍLČÍ ČÁST II: Dodávka a montáž automatického krmného boxu pro telata
Dodávka a montáž automatického krmného boxu pro skot

DÍLČÍ ČÁST III: Nákup vysokotlakého mycího zařízení

DÍLČÍ ČÁST IV: Nákup hadicového aplikátoru

Předpokládaná hodnota zakázky činí:
DÍLČÍ ČÁST I: 450 000 Kč bez DPH
DÍLČÍ ČÁST II: 650 000 Kč bez DPH
DÍLČÍ ČÁST III: 100 000 Kč bez DPH
DÍLČÍ ČÁST IV: 50 000 Kč bez DPH

Poznámka

Jedná o zakázku mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Zakázka se řídí pravidly pro výběr dodavatele Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

51521000-0 Instalace a montáž zemědělských strojů, 51521000-0 Instalace a montáž zemědělských strojů, 42924740-8 Vysokotlaká mycí zařízení, 16000000-5 Zemědělské stroje

Místo plnění veřejné zakázky

st. 718/5 a poz. parcely 3437 a 759/1 v k.ú.: Mikulovice u Jeseníka

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 2. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek

1. 3. 2019, 13:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: K-AGRO Mikulovice, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivo Kasal

Kontaktní e-mail: kagro@iex.cz

Kontaktní telefon: +420 602 653 566

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Investice do zemědělského podniku_K-AGRO Mikulovice, s.r.o..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 18. 2. 2019 Zobrazit
Přílohy v editovatelné podobě 18. 2. 2019 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 1. 3. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap