Vestavba kavárny do pick up vozidel - II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vestavba kavárny do pick up vozidel - II. zadávané zadavatelem Jura & Scheuring, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Jura & Scheuring, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vestavba kavárny do pick up vozidel - II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení vestavby kavárny do 4 vozidel ve vlastnictví zadavatele typu pick up, zn. Transit Custom M1, verze Kombi M1 L2 TREND 320 MHEV, a to včetně dodávky základního vybavení (dále jen „vestavby“).
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v technickém specifikaci, která tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek (dále jen „technická specifikace“) a Podrobná specifikace povinností dodavatele je dále uvedena v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), který je přílohou č. 4 zadávacích podmínek.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů, či dokladů.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to zákon umožňuje, doručovat písemnosti účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení elektronicky.
Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení dochází za účelem zajištění řádného průběhu zadávacího řízení ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).
Účastník bere na vědomí, že zakázka je spolufinancována z prostředků OP Praha – pól růstu ČR v rámci projektu: „PUNK COFFEE, reg.č. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001352“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50117100-9; 39721410-9

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 1. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

25. 1. 2021, 13:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vestavba kavárny do pick up vozidel - II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva a zadávací podmínky 12. 1. 2021 Zobrazit
Přílohy č, 1-4 ZD 12. 1. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap