Pořízení multifunkčního zásobovacího vozu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení multifunkčního zásobovacího vozu zadávané zadavatelem Jura & Scheuring, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Jura & Scheuring, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení multifunkčního zásobovacího vozu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks multifunkčního zásobovacího vozu (dále jen „vozidlo“).
Podrobný popis vybavení a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1, Technické specifikace (dále také jen „Technická specifikace“ ), která je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to zákon umožňuje, doručovat listiny a písemnosti účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik doručení dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo listin na profil zadavatele k příslušné veřejné zakázce.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení dochází za účelem zajištění řádného průběhu zadávacího řízení ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Účastník bere na vědomí, že zakázka je spolufinancována z prostředků OP Praha – pól růstu ČR v rámci projektu: „PUNK COFFEE, reg.č. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001352“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34136100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 5. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 5. 2020

Lhůta pro podání nabídek

2. 6. 2020, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení multifunkčního zásobovacího vozu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení multifunkčního zásobovacího vozu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
auto MOTOL BENI a.s (25665731) Dodavatel 794 367,50 Kč vč. DPH
656 502,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap