Rekonstrukce objektu Masny Cheb na výrobnu štukatérských prvku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce objektu Masny Cheb na výrobnu štukatérských prvku zadávané zadavatelem JKR group s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

JKR group s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce objektu Masny Cheb na výrobnu štukatérských prvku

Předmět veřejné zakázky

Výběrové řízení jehož předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Rekonstrukce objektu Masny Cheb na výrobnu štukatérských prvku“. Předmětem záměru je rekonstrukce stávající části areálu firmy STEEL EFECT a.s. na st. p. č. 1366/5 v k. ú. Cheb. Rekonstruovaný objekt bude sloužit jako výrobní hala a bude vybavena rozvody vody, plynu, budou odkanalizovány dešťové i splaškové vody, bude řešeno vytápění a odvětrání technologického tepla z výroby. Podrobný popis je součástí projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace.

Poznámka

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5 Rekonstrukce budov 45453100-8 Modernizace budov 45454000-4 Přestavba budov

Místo plnění veřejné zakázky

1. Místem plnění zakázky je místo stavby ulice Wolkerova a Pražská, st. p. č. 1366/5 v k. ú. Cheb.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 2. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 2. 2013

Lhůta pro podání nabídek

11. 3. 2013

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jindřich Kotovský, Mgr. Luboš Pastor

Kontaktní e-mail: info@jkrgroup.cz, lub.pastor@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 777 070 934, +420 606 618 972

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce objektu Masny Cheb na výrobnu štukatérských prvku.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap