Výběrové řízení na dodávku 1 ks CNC soustružnického centra s příslušenstvím a 2 ks mostových jeřábů o nosnosti 1t

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku 1 ks CNC soustružnického centra s příslušenstvím a 2 ks mostových jeřábů o nosnosti 1t zadávané zadavatelem JK TOOL Jaroslav Krajíček s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

JK TOOL Jaroslav Krajíček s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodávku 1 ks CNC soustružnického centra s příslušenstvím a 2 ks mostových jeřábů o nosnosti 1t

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks CNC soustružnického centra s příslušenstvím a 2 ks mostových jeřábů o nosnosti 1t pro společnost JK TOOL Jaroslav Krajíček s.r.o. s možností dílčího plnění.
Dodávkou 1 ks CNC soustružnického centra s příslušenstvím se rozumí dodávka všech požadovaných prvků vybavení, včetně samotného zprovoznění technologie. Dále dodávka zahrnuje dopravu stroje a přemístění na místo určení, složení stroje nebo montáž a uvedení do provozu včetně všech případných dalších prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou včetně školení personálu.
Dodávkou 2 ks mostových jeřábů o nosnosti 1t se rozumí dodávka všech požadovaných prvků vybavení, samotné instalace zařízení, včetně jeřábové dráhy požadovaných parametrů (návrh umístění jeřábové dráhy je doložen v Příloze 5). Dále dodávka zahrnuje dopravu zařízení na místo určení, osazení nebo montáž, jeho zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou včetně výchozí revize elektro, školení personálu a individuální vyzkoušení podle ČSN 27 0142.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42621100-6

Místo plnění veřejné zakázky

Dvorská 2581/29 (areál bývalé Moravie), 785 01 Šternberk

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 500 000,- bez DPH (9 075 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

4. 9. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JK TOOL Jaroslav Krajíček s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Krajíček

Kontaktní e-mail: krajicek@jktool.cz

Kontaktní telefon: +420 608 888 383

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku 1 ks CNC soustružnického centra s příslušenstvím a 2 ks mostových jeřábů o nosnosti 1t.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap