CNC centrum pro řezání plechů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce CNC centrum pro řezání plechů zadávané zadavatelem Jiří Matušík. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Jiří Matušík

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

CNC centrum pro řezání plechů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka "CNC centra pro řezání plechů", která je definována technickými parametry v Zadávací dokumentaci v bodě 2 čl. 3. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění předmětu výběrového řízení, tzn. dodání pouze části technologického zařízení. Zadavatel požaduje dodání kompletního předmětu plnění, tzn. dodání funkčního technologického zařízení v rámci jednoho předmětu plnění.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadavatel postupuje podle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK.

Uchazeč vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel předpokládá spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Technologie - výzva III.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42611000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Hranická 773, 757 01 Valašské Meziříčí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 000 000,- bez DPH (2 100 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

18. 4. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AZH CZ Consult s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Michaela Foglová

Kontaktní e-mail: misa@azhcz.cz

Kontaktní telefon: +420 776 265 922

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce CNC centrum pro řezání plechů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 21. 3. 2016 Zobrazit
Příloha 1 - Návrh Kupní smlouvy 21. 3. 2016 Zobrazit
Příloha 2 - Čestné prohlášení 21. 3. 2016 Zobrazit
Příloha 3 - Krycí list 21. 3. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap