CNC centrum pro řezání plechů II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce CNC centrum pro řezání plechů II. zadávané zadavatelem Jiří Matušík. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Jiří Matušík

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

CNC centrum pro řezání plechů II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka "CNC centra pro řezání plechů", které je definováno technickými parametry v Zadávací dokumentaci v bodě 2 čl. 3. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění předmětu výběrového řízení, tzn. dodání pouze části technologického zařízení. Zadavatel požaduje dodání kompletního předmětu plnění, tzn. dodání funkčního technologického zařízení v rámci jednoho předmětu plnění.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadavatel postupuje podle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK.

Uchazeč vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel předpokládá spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Technologie - výzva III.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

635300

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42611000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Hranická 773, 757 01 Valašské Meziříčí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 3. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 3. 2016

Lhůta pro podání nabídek

16. 5. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AZH CZ Consult s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Michaela Foglová

Kontaktní e-mail: misa@azhcz.cz

Kontaktní telefon: +420 776 265 922

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce CNC centrum pro řezání plechů II. .

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky CNC centrum pro řezání plechů II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
R.D.I. společnost s ručením omezeným (25618733) Dodavatel 13 077 680,- Kč vč. DPH
10 808 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap