Výběr dodavatele na realizaci úsporného LED celkového umělého osvětlení vybraných výrobních prostor (hala 2, homologační zkušebna) zadavatele včetně demontáže a likvidace stávajícího osvětlení ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr dodavatele na realizaci úsporného LED celkového umělého osvětlení vybraných výrobních prostor (hala 2, homologační zkušebna) zadavatele včetně demontáže a likvidace stávajícího osvětlení ve společnosti JIHLAVAN, a.s. zadávané zadavatelem JIHLAVAN, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

JIHLAVAN, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr dodavatele na realizaci úsporného LED celkového umělého osvětlení vybraných výrobních prostor (hala 2, homologační zkušebna) zadavatele včetně demontáže a likvidace stávajícího osvětlení ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je Realizace úsporného LED celkového umělého osvětlení vybraných výrobních prostor (hala 2, homologační zkušebna) zadavatele včetně demontáže a likvidace stávajícího osvětlení ve společnosti JIHLAVAN, a.s. v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace a Projektové dokumentace. Dodávané předměty plnění musejí být nové a nepoužité a odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Jedná se o komplexní realizaci včetně dodávek a prací souvisejících s montáží umělého osvětlení, tj dodávka svítidel, dodávka a montáž rozvodů kabeláže včetně dodávky potřebných elektro rozvaděčů, napojení do podnikové elektro sítě, elektro revize, dále demontáž stávajícího osvětlení a jeho likvidace včetně kabeláže, likvidace vzniklého odpadu, autorizované měření intenzity osvětlení, které bude realizované autorizovanou firmou s oprávněním třídy dle ČSN 360011 pro UO, nebo dle ČSN 73 0580 pro DO, disponující razítkem Metrologa II. kvalifikačního stupně; měření – ověření spotřeby elektrické energie, projektová dokumentace skutečného provedení díla (vyznačení eventuálních změn do stávajícího projektu.
- Součástí realizace bude i zajištění bezpečné montáže a zabezpečení prostoru při realizaci.
- Součástí dodávky je také ekologická likvidace starého osvětlení včetně kabeláže Zadavateli bude předán protokol o ekologické likvidaci z certifikovaného pracoviště a to nejpozději s předáním díla v rozsahu ke všem likvidovaným kusům.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31500000-1 Elektrické zdroje světla a svítidla; 45310000-3 Elektroinstalační práce

Místo plnění veřejné zakázky

JIHLAVAN, a.s., Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 448 274,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

28. 1. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JIHLAVAN, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Kubát

Kontaktní e-mail: kubat@jihlavan.cz

Kontaktní telefon: +420 723 182 634

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr dodavatele na realizaci úsporného LED celkového umělého osvětlení vybraných výrobních prostor (hala 2, homologační zkušebna) zadavatele včetně demontáže a likvidace stávajícího osvětlení ve společnosti JIHLAVAN, a.s..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap