Manipulační systém pro vkládání a vykládání z lisu včetně nanášení lepidla

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Manipulační systém pro vkládání a vykládání z lisu včetně nanášení lepidla zadávané zadavatelem JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Manipulační systém pro vkládání a vykládání z lisu včetně nanášení lepidla

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie v tomto rozsahu: manipulační systém k lisu na spárovku pro lepení tvrdého i měkkého dřeva.
Manipulační systém musí být plně kompatibilní s lisem na spárovku ORMA LS/CA ECO 35/13 (lis však není předmětem dodávky = není poptáván touto zadávací dokumentací).
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění dodávky.
Předpokládaná hodnota zakázky činí: 1,7 mil. Kč bez DPH.

Poznámka

Zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s aktuálními Pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Veškeré použité názvy a výrobky v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu.

Dodavatel může nabídnout použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů.

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

4

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Masarykova 672, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 700 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 11. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 11. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 12. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM - RPIC, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Roman Šibl

Kontaktní e-mail: sibl@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: +420 736 674 262

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Manipulační systém pro vkládání a vykládání z lisu včetně nanášení lepidla.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 22. 11. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 22. 11. 2018 Zobrazit
Přílohy zadávací dokumentace - editovatelné 22. 11. 2018 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 10. 12. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap