Instalace fotovoltaických systémů společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. – dodávka technologie

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Instalace fotovoltaických systémů společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. – dodávka technologie zadávané zadavatelem JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Instalace fotovoltaických systémů společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. – dodávka technologie

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka fotovoltaických panelů včetně instalace na střeše stavebního objektu (skladovací haly) zadavatele, včetně příslušenství. Zakázka bude realizována v rámci projektu „Instalace fotovoltaických systémů společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.“ s podporou prostředků OP PIK dle podmínek Výzvy III Úspory energie - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Předmětem projektu je instalace fotovoltaických systémů bez akumulace pro vlastní spotřebu na střechu výrobního objektu. Podrobnější požadavky na součásti dodávky, instalaci a zprovoznění stanoví zadávací dokumentace.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky, ani dílčí plnění předmětu zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky činí celkem 4 400 000,- Kč bez DPH.
Veškeré náklady vzniklé uchazečům výběrového řízení tímto výběrovým řízení a v souvislosti s ním nesou uchazeči sami. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Skutečnosti a vztahy výslovně neupravené touto zadávací dokumentací se řídí Pravidly pro výběr dodavatelů programu OP PIK. Nabídky podávejte v českém jazyce. V případě, že nabídka bude obsahovat cizojazyčné dokumenty, zadavatel požaduje doložit úřední překlad do českého jazyka, minimálně v rozsahu minimálních technických požadavků na Předmět zakázky.

Poznámka

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Skutečnosti a vztahy výslovně neupravené touto zadávací dokumentací se řídí Pravidly pro výběr dodavatelů programu OP PIK.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200-0

Místo plnění veřejné zakázky

JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., Masarykova č.p. 672, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 757 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 400 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

1. 4. 2022, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Jelínek

Kontaktní e-mail: jelinekt@jelinek.eu

Kontaktní telefon: +420 602 777 093

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Instalace fotovoltaických systémů společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. – dodávka technologie.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap