Energetické úspory společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. – bateriové úložiště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Energetické úspory společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. – bateriové úložiště zadávané zadavatelem JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Energetické úspory společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. – bateriové úložiště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka bateriového úložiště pro akumulaci energie vyrobené fotovoltaickými panely včetně příslušenství a včetně instalace do kontejnerů u skladovací haly zadavatele. Dodávka představuje, s ohledem na vývoj na energetickém trhu a optimalizaci velikosti úložiště vzhledem k instalovaným FVE panelům, nutné navýšení kapacity stávajícího bateriového úložiště, které bylo dodáno jako součást fotovoltaické elektrárny v rámci zakázky „Energetické úspory společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. – fotovoltaická elektrárna“. Tato zakázka bude realizována v rámci projektu „Energetické úspory společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.“ s podporou prostředků OP PIK dle podmínek Výzvy VI Úspory energie. Realizace zakázky je součástí dílčího opatření projektu, kterým je instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy) s akumulací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky, ani dílčí plnění předmětu zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky činí celkem 1 500 000,- Kč bez DPH.
Veškeré náklady vzniklé uchazečům výběrového řízení tímto výběrovým řízení a v souvislosti s ním nesou uchazeči sami. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Skutečnosti a vztahy výslovně neupravené touto zadávací dokumentací se řídí Pravidly pro výběr dodavatelů programu OP PIK. Nabídky podávejte v českém jazyce.

Poznámka

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200-0

Místo plnění veřejné zakázky

JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., Masarykova č.p. 672, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 757 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 8. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 8. 2022

Lhůta pro podání nabídek

9. 9. 2022, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Jelínek

Kontaktní e-mail: jelinekt@jelinek.eu

Kontaktní telefon: +420 602 777 093

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Energetické úspory společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. – bateriové úložiště.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap