Dodávka a montáž veletržních stánků

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka a montáž veletržních stánků zadávané zadavatelem Jaroslav Cankař a syn ATMOS. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Jaroslav Cankař a syn ATMOS

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka a montáž veletržních stánků

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je kompletní zajištění výstavních expozic pro devět veletrhů pořádaných v Evropě během období 2016 - 2018, kterých se zadavatel bude účastnit (dále také jako „výstavní expozice“) v rámci projektů „Podpora růstu společnosti Jaroslav Cankař a syn ATMOS“., blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb, které jsou nezbytné ke splnění zakázky.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 44) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V takovém případě se oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Zájemce nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se zájemcům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení si zadavatel vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

527543

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 056 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

29. 12. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Daňková

Kontaktní e-mail: dankova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 826

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka a montáž veletržních stánků.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 1. 12. 2015 Zobrazit
Dotaz č. 1 8. 12. 2015 Zobrazit
Dotaz č. 2 18. 12. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí a oznámení o přidělení zakázky 5. 1. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka a montáž veletržních stánků zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
akad. arch. Václav Hejna (16195191) Dodavatel 1 948 584,- Kč vč. DPH
1 610 400,- Kč bez DPH
Board Vision, s.r.o. (25414984) Uchazeč 2 663 942,- Kč vč. DPH
2 201 605,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap